Ik vertaal teksten, verleen tolkdiensten, reviseer vertalingen.

Schriftelijke vertalingen

Engels, Frans, Nederlands, Duits, Pools, Witrussisch

Wij vertalen literatuur, zakelijke, juridische teksten en technische teksten (instructies, gebruiksaanwijzingen etc.) op vakkundige wijze en conform de hoogst mogelijke maatstaven. Wij garanderen kwalitatief vertaalwerk dankzij het gebruik van de meeste moderne controle- en revisiemethodes, opeenvolgend gebruik van terminologie en kwaliteitscontrole. Alle vertalingen worden nagekeken door een tweede vertaler, die moedertaalspreker is van de doeltaal. Onze vertalingen worden gemaakt met inachtneming van de algemene voorwaarden van het NGTV. Als lid van deze professionele organisatie opereren wij conform een vertalercode.

Tolkdiensten

Engels, Frans, Nederlands <-> Russisch en Witrussisch

De tolk biedt gespreksgenoten, die beide een andere taal beheersen, de mogelijkheid om een gesprek te voeren en elkaar net zo goed te verstaan alsof ze dezelfde taal spreken. Daarom is de taak van de tolk er zorg voor te dragen om zo volledig mogelijk de gespreksinhoud of voordracht over te brengen in de gegeven omstandigheden. Het is tevens de taak van de tolk mogelijke misverstanden te voorkomen of weg te nemen, die voort kunnen vloeien uit het communicatieproces onder andere door cultuurverschillen. De tolk treedt op als neutrale partij, die persoonlijke en beroepsmatige belangen van zijn opdrachtgever respecteert en vertrouwelijk omgaat met informatie verkregen tijdens de uitvoering van zijn werk.

Het nalezen en reviseren van vertalingen

Engels, Frans, Nederlands -> Russisch en Witrussisch

Volgens een door het CEN (het Europese normalisatie-instituut) aangenomen norm met betrekking tot het vertaalproces (EN-15038) dient elke vertaling nagelezen te worden door een tweede vertaler. Hiermee ontstaat een dubbele controle waardoor een hoge kwaliteit van de vertaling gegarandeerd kan worden. Het nalezen wordt uitgevoerd door een vertaler die moedertaalspreker is van de doeltekst en die de taal uit de brontekst op voertaalniveau beheerst. Tijdens het nalezen vindt er toetsing plaats van de overeenstemming van de vertaling met de brontekst op basis van de volgende criteria: accuratesse, precisie, juistheid van de taal van de vertaling (grammatica, orthografie, stijl), overeenstemming met de doelgroep, achtereenvolgend gebruik van terminologie, die gangbaar is voor de opdrachtgever.