Al van kinds af aan wilde ik tolk-vertaler worden.

Ik was betoverd door onbekende klanken uit een vreemde taal en gefascineerd bij het idee om de gedachten van anderstaligen te kunnen begrijpen en die over te kunnen brengen aan derden. Ik wilde tolk-vertaler worden in een tijd dat er alleen mannelijke studenten toegelaten werden aan de Vertaalfaculteit van het taleninstituut in Minsk. Een democratische wind woei de deftige werkkamer van de rector binnen op het moment dat hij een gesprek met dit timide plattelandsmeisje (met VWO diploma cum laude, drie diploma’s op het gebied van vreemde talen en een ijzeren eigenwijsheid op haar gezicht) voerde en besloot een memo te schrijven aan de toelatingscommissie met de mededeling: “bij uitzondering aangenomen”.Over Elena

Elena Harleman is geboren in Wit-Rusland. Ze heeft haar middelbare school afgesloten met een diploma cum laude. Tijdens haar Vwo-opleiding nam ze met succes deel aan scholierenwedstrijden Frans, Russisch en Witrussisch. In 1991 behaalde Elena de eerste plaats van de regionale scholierenwedstrijd Witrussisch in Nesvizh, de tweede plaats behaalde zij bij de regionale scholierenwedstrijd Russisch in Minsk en derde werd Elena bij de Nationale scholierenwedstrijd Frans. In 1990 won Elena een reis naar Frankrijk in het kader van het schoolprogramma “Connaissance de la France” omdat ze de eerste plaats had behaald bij de Nationale scholierenwedstrijd Frans. De lokale krant van Nesvizh “Tsjyrvony Stsyah” publiceerde een serie verhalen van Elena over deze reis. In 1996 heeft Elena haar studie afgemaakt aan de Linguïstische Staatsuniversiteit van Minsk als tolk-vertaler Frans en Engels. Ze is cum laude afgestudeerd en heeft de graad master in de geesteswetenschappen behaald. Na haar studie wist Elena haar vertaalwerkzaamheden te combineren met een vaste baan bij niet-gouvernementele organisaties en in het bedrijfsleven, onder andere bij NCSI “Vostok-Zapad” en “IBM Ireland”. Van 1997 tot 1999 onderwees Elena het vertaalvak aan de sectie Romaanse Talen van de Vertaalfaculteit aan de Linguïstische Staatsuniversiteit van Minsk. Sinds 2003 houdt Elena zich volledig bezig met de uitoefening van het vertaalberoep. Elena werkt voortdurend aan verbetering van haar kwalificaties en verbreding van haar professionele vaardigheden. In de periode 1998 tot 1999 liep ze stage bij het Bureau voor officiële publicaties van de Europese Unie in Brussel. In de afgelopen tien jaar heeft ze zich beziggehouden met studie van het Pools (Instituut “Lingua Mundi” in Warschau), het Nederlands (regionaal onderwijscentrum Utrecht), het Arabisch (Centrum voor Arabische cultuur aan de Ambassade van Egypte te Warschau) en het Duits (Volkshogeschool Grafschaft Bentheim te Nordhorn). In de periode 2008-2009 nam Elena deel aan een gebruikerscursus van het vertaalprogramma Trados 2007 voor gevorderden. Ze ontving het certificaat “Translator Workbench – Level 3 Certification”. In de periode juli - augustus 2010 volgde Elena een cursus Franse taal en literatuur aan de Universiteit Brussel (ULB). Elena Harleman is lid van de Russische Vereniging van Tolken en Vertalers.